పేద విద్యార్థినికి చేయూత.

హాసన్ పర్తి కి చెందిన సరయు అనే అమ్మాయి నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన సరయుకు హరిత యోగా శిబిరం తరఫున కాలేజీ ఫీజు కోసం 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం జరిగిందని ప్రముఖ యోగా గురువు పోశాల. శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు. ఇంటర్మీడియట్లో కాలేజీ టాపర్ గా నిలిచిన సరయుకు బీటెక్ మొదటి సంవత్సరం కిట్స్ కాలేజీలో సీటు రాగా జాయినింగ్ ఫీజు కట్టుకోడానికి కూడా కష్టపడుతున్న టువంటి సమయంలో ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న హరిత యోగా శిబిర సాధకులు ముందుకు వచ్చి మానవతా దృక్పథంతో ఆ అమ్మాయికి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం జరిగిందని యోగా గురువు పోశాల. శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో యోగ సాధకులు కేతిరెడ్డి. విజయలక్ష్మిరెడ్డి , మంజుల రెడ్డి , జయశ్రీ , చారి , రాజా , స్వప్న , శ్రీహరి, దేవేందర్ రెడ్డి లు పాల్గొన్నారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here