మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయం, అందించే కార్యక్రమాలు – Programs

మోహన్ బాబు యూనివర్శిటీలో ఇంజనీరింగ్, మేనేజ్‌మెంట్, కామర్స్, ఆర్ట్స్ మరియు సైన్సెస్‌తో సహా వివిధ విభాగాలలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మరియు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్‌ల విస్తృత శ్రేణిని అందించే 9 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. MBU ఇంజనీరింగ్, మేనేజ్‌మెంట్, కామర్స్, ఆర్ట్స్ మరియు సైన్సెస్‌తో సహా వివిధ విభాగాలలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మరియు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్‌ల విస్తృత శ్రేణిని అందిస్తుంది. ఈ సంస్థ అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలను కలిగి ఉంది, ఇందులో బాగా అమర్చబడిన ప్రయోగశాలలు, లైబ్రరీలు మరియు తరగతి గదులు ఉన్నాయి. అధ్యాపక సభ్యులు అత్యంత అర్హత మరియు అనుభవజ్ఞులు, విమర్శనాత్మక ఆలోచన, సమస్య-పరిష్కారం మరియు ఆచరణాత్మకంగా నొక్కిచెప్పారు.

మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయం, అందించే కార్యక్రమాలు - Programs- news10.app

School of Engineering and Technology

UG:        ECE

ECE(Embedded & IOT)

EIE

EIE(Biomedical Engineering)

EEE

EEE(HVE & PS)

EEE(Automobile Electronics)

CIVIL

CIVIL(Structural)

CIVIL(Geotechnical and Transportation)

MECH

MECH(Smart Manufacturing)

MECH(Robotics & Automation)

PG:         Electrical Power Systems

VLSI & Embedded System Design

Construction Technology & Management

Machine Design

School of Computing

UG:        CSE

CSE(Data Science)

CSE(AI & ML)

CSE(Cyber Security)

CS & IT

PG:         CSE

CSE(AI & DS)

Cyber Security

MCA

School of Commerce & Management

UG:        BBA

B.Com

PG:         MBA

Phd:       Business Management

School of Paramedical and Health Sciences

UG:        B.Sc. Digital Forensics

B.Sc. Anaesthesia & Operation Theatre Technology

B.Sc. Cardio Vascular Technology

B.Sc. Clinical Nutrition, Dietetics & Food Science

B.Sc. Dental Technology

B.Sc. Dialysis Technology

B.Sc. Emergency Medicine & Critical Care Technology

B.Sc. Medical Bio-Technology

B.Sc. Respiratory Therapy

B.Sc. Health Psychology

B.Sc. Medical Lab Technology

B.Sc. Optometry

B.Sc. Radiology & Imaging Technology

B.Sc. Bachelor of Physiotherapy

PG:         M.Sc. Clinical Research& Experimental Medicine

M.Sc. Health Informatics and Analytics

M.Sc. Health Psychology

M.Sc. Public Health

MPT Master of Physiotherapy

School of Liberal Arts & Sciences

UG:        B.Com Computer Applications

B.Com General

B.Com Banking and Finance

B.Com Accounting and Taxation

B.Sc Biotechnology

B.Sc Bioinformatics

B.Sc Computer Science

B.Sc Data Science and Analytics

B.Sc Electronics

B.Sc Microbiology

B.Sc Physical Education

B.Sc Economics

B.Sc Digital Economics

BA English

BA Psychology

BA Sociology

PG:         M.Com General

M.Com Forensic Audit and Corporate Fraud Management

M.Sc  Digial Economics

M.Sc  Biotechnology

M.Sc  Computer Science

M.Sc  Organic Chemistry

M.Sc  Physical Education

M.Sc  Data Science and Analytics

MA English

School of Art & Design

UG:        Animation and VFX

Painting, Sculpture, Photography, Print Marking

Digital Arts

Performing Arts(Dance, Music, Theatre)

Game Design

School of Agriculture

B.Sc. (Hons) Agriculture

B.F.Sc  Bachelore of Fisheries Science

B.Sc. (Hons) Forestry

B.Sc. (Hons) Food Science & Technology

B.Sc. (Hons) Horticulture

B.Sc. (Hons) Sericulture

School of Media Studies

UG:        B.A Journalism and Mass Communication

B.A. Journalism and Media Studies

B.Sc Visual Communication

PG:         M.Sc Visual Communication

MA JMC – Advertising PR & Corporate Communication

JMC – Digital Media and Multimedia Communication

School of Film Academy

BA Film Making

B.A. Sound Engineering

B.A. Direction

B.A. Cinematography

B.A. Photography

B.Des. Costume and Fashion Design

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here